Proč jsou maximální povolené rychlosti tak nízké

18. 8. 2022 0 Comments

Počet automobilů na silnicích se neustále zvyšuje. To platí nejen v naší republice, nýbrž celosvětově. To také znamená, že všude na světě jsou stanovena pravidla silničního provozu, která mají zajistit bezpečnost jak řidičů, tak i chodců. A jedním z důležitých prvků je zde stanovení maximální povolené rychlosti. Ta se může v jednotlivých zemích lišit, avšak vždy existuje nějaká hranice, kterou řidič nesmí překročit.

 

Problém je, že většině motoristů připadá příliš nízká. V naší zemi se, pokud to místní značky neupravují jinak, jedná o 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec a 130 km/h na dálnici. Jistě, tyto hodnoty by se v dobách prvních aut, kdy se smělo jezdit maximálně 15 km/h v obci a 45 km/h mimo obec (dálnice tehdy neexistovaly), prakticky nemyslitelné. Přesto však mnoha řidičům připadají příliš nízké.

 

moderní spolehlivý automobil

 

Je to především proto, že ti zkušenější dokážou bez problému svůj vůz i při vyšších rychlostech dobře ovládat. Navíc se spolehlivost automobilů stále zlepšuje, což znamená kratší dobu mezi vydáním příkazu (například šlápnutím na brzdný pedál) a jeho vykonáním (v tomto případě zastavením vozidla). Je tedy otázkou, proč nepovolit rychlejší jízdu.

 

Odpovědí je hned několik. V první řadě je potřeba si uvědomit, že na silnicích nepotkáváme jen ostřílené a zkušené řidiče, ale také nováčky s mokrým řidičákem v kapse. A právě ti mají často tendenci své schopnosti přeceňovat. To pak může vést k dopravním nehodám.

 

čerstvý řidičský průkaz

 

Pak je tu také fakt, že podmínky na silnici nejsou vždy ideální. Pokud je mokrá, brzdná dráha se prodlužuje, a navíc je větší nebezpečí smyku. O sněhu a námraze se pak asi není potřeba ani zmiňovat. Mnoho řidičů však svou jízdu zhoršeným podmínkám nepřizpůsobí. V neposlední řadě je zde fakt, že při nárazu do rychlosti právě 50 km/h jsou následky mnohem menší, a to jak na majetku tak hlavně na zdraví a životech. Je samozřejmě pravděpodobné, že se zlepšující se technologií se tyto limity v budoucnu zvednou. Je však dobré si pamatovat, že zde není opatrnosti nikdy nazbyt. Koneckonců, může jít i o život, a nic cennějšího nemáme.