Klimatizace pomáhá s adaptací na tropická vedra

14. 10. 2022 0 Comments

Lidé, žijící ve velkých městech, jsou v letním období vystavení nepříjemnému vlivu vysokých teplot mnohem víc, než ti, co se pohybují na venkově. Jde o to, že čím více zástavby kolem vás je, jinými slovy čím více cihel, tvárnic a betonu, tím více absorbentů tepelného záření. Stavební materiály velmi ochotně přijímají sluneční paprsky, předané teplo akumulují a vyzařují jej pak v době, kdy již slunce zapadne za obzor. Tím pádem lidé ve venkovských oblastech mohou v noci lépe spát, protože se přes noc citelně ochladí, zatímco ve městech zůstává teplota ovzduší v relativně vysokých hodnotách třeba celou noc.

klimatizace v domě

Právě proto jsou velká města vhodným kandidátem pro montáž klimatizace. Takže kupříkladu klimatizace v Brně sunus.cz má pro kvalitu lidského života mnohem vyšší dopad, než totéž zařízení instalované na Vrbatově boudě v Krkonoších. Tím vás samozřejmě nechceme odrazovat od pořízení klimatizace na venkov, ale chceme tím naznačit, že ve městech je mnohdy klimatizovaný vzduch základním předpokladem pro přežití bez zdravotních komplikací.

domovní splitová klimatizace

Zabraňte úpalu

Úpal je velmi nebezpečná záležitost a může mít i smrtelné následky. Mějte se před ním na pozoru jak doma, tak i venku na cestách. Nenechávejte nikdy své děti nebo zvířata v autě na parkovišti, kam praží slunce, vezměte je někam do vhodného prostředí, kde se ochladí, a kde budou mít přístup k tekutinám. Podobně přistupujte k úpalu i v domácnosti, příliš vysoké teploty mohou být příčinou selhání termoregulace organismu, může dojít k vysokým horečkám a někdy i k vážným zdravotním komplikacím. Člověk sice snese vysokou teplotu např. ve finské sauně, kterou roztopíte na 105 stupňů Celsia, ale pouze omezenou dobu, a to samé platí pro tropická vedra nad 30 stupňů Celsia. Právě v takových dnech nám klimatizace pomáhá lépe se na horké dny adaptovat a fungovat jak doma, tak i na pracovišti.