Kdy jste si naposledy nechali prověřit elektroinstalaci

16. 10. 2022 0 Comments

Elektro revize https://revize-elektro-revtech.cz/ je běžná činnost, kterou se zabývají elektrikáři v rámci své profesní náplně. Jsou k tomu patřičně vyškolení a také prověření, takže se prakticky nestává, že by se v terénu dopouštěli fatálních chyb (i když samozřejmě chybovat může každý a drobné chyby nelze vyloučit u žádné profese).

Revize elektro se týká veškerých technických záležitostí spojených s rozvody elektřiny a s jejím využíváním, tedy jak samotných rozvodů v bytech, domech, kancelářích, skladech a různých provozovnách, tak i elektrických spotřebičů, strojů a zařízení a dalších koncových prvků, například osvětlovací techniky. Revidovat tyto systémy se vyplácí už jen z toho důvodu, že se tím brání těžkým a mnohdy i smrtelným úrazům. Ovšem nesmíme zapomínat na jeden důležitý fakt – přetížená a zanedbaná síť může způsobit i požár.

elektrické kabely

K požáru jen krůček

Někteří lidé si vůbec nemusí uvědomovat, že sedí na časované pumě, a že jim hrozí vážné nebezpečí, protože průchod elektrického proudu není ani cítit, ani vidět, ani slyšet, a tak jej našimi smysly nezaznamenáte. Teprve ve chvíli, kdy dojde ke zkratu a ke vzniku elektrického oblouku, to už zaznamenatelné je, ale to už bývá většinou pozdě. Nejhorší situace jsou takové, kdy k požáru dojde v okamžiku, kdy nejsme doma, a kdy nemůžeme okamžitě zasáhnout.

nářadí elektrikáře

Například přetížená prodlužovací šňůra anebo nedotažené šrouby na vodičích v zásuvce zažehnou plamínek v blízkosti kancelářských papírů pod psacím stolem, a během deseti minut je celý dům v plamenech. Pokud jste doma a máte při ruce hasicí (práškový) přístroj, snadno si poradíte, ale v opačném případě můžete přijít o střechu nad hlavou. Revizní elektrikář dokáže podobné nebezpečné jevy odhalit, upozornit vás na ně a také sjednat nápravu. Prevence je zkrátka vždy lepší řešení, než náprava havarijních situací – ostatně toto platí třeba i v souvislosti s vaším zdravím.