Jaká rizika skrývá automatizace výroby

13. 12. 2022 0 Comments

Trendem v dnešním světě je svěřovat stále více a více práce automaticky pracujícím strojům. Tím se nám značně usnadní život, neboť se budeme moci soustředit skutečně jen na to, co naši pozornost skutečně vyžaduje. To platí i ve firemním světě. Ve stále více firmách probíhá neustálá automatizace výroby. Ta se týká především procesů, které dříve zastávali nejméně kvalifikovaní dělníci, avšak v poslední době přebírá stále složitější úkoly.

dělníci vydělávající zaměstnavateli peníze

Z pohledu managementu je to výhodné. Přeci jen návratnost investice je poměrně vysoká. Navíc stroje vyrobí více výrobků rychleji a jsou také mnohem přesnější. Tohoto posledního faktu se začíná využívat i při lékařských operacích. Když však vyjmenováváme všechny ty výhody, může nás také napadnout, zda zde neexistují i nějaká rizika, problémy, které mohou nastat. Je totiž potřeba si uvědomit, že nic není dokonalé, a to platí i o všech strojích. Je proto dobré být na případné potíže připraven. Co se tedy může stát? V první řadě je zde fakt, že přístroje dosud obvykle nejsou schopny rozpoznat například vadný kus materiálu. Zpracují jej stejně, jako ten kvalitní, avšak výsledný produkt bude samozřejmě zmetek. Člověk by vadu poznal hned na začátku procesu a onen kus by opravil, případně vyřadil.

automatizovaná výroba

Dále je dobré uvážit, že stroje pracují pouze tak, jak byly naprogramovány. To také znamená, že nedokážou zareagovat na nečekanou situaci. Pokud nastane při výrobním procesu nějaký problém, člověk jej obvykle vyřeší hned v zárodku. Stroj však bude pracovat dál, což může mí doslova katastrofální následky.

Je proto dobré se rozmyslet, do jaké míry chceme naši výrobu automatizovat. Ačkoliv nám totiž může vydělat spoustu peněz, může nás o ně také připravit. Určitá forma lidského dohledu je proto v současnosti nezbytná. My jen musíme rozhodnout, v jaké míře. Samozřejmě najít tuto rovnováhu není nijak jednoduché, a mnoho podnikatelů s tím má problém. Věřte však, že pro hladký chod firmy je její nalezení dnes takřka nezbytné.